3 sierpnia ruszyła rekrutacja do udziału w projekcie pod tytułem „W zdrowym ciele zdrowy duch –
Brodnicka Integracja Kulinarno-Kulturalna”.

W projekcie może wziąć udział 12 mieszkańców Brodnicy w każdym przedziale wiekowym.
Głównym założeniem projektu jest integracja kulinarno-kulturalna
wielopokoleniowych rodzin. W ramach projektu odbędą się warsztaty o zdrowej żywności z lokalnym
przedsiębiorcą, właścicielem firmy BioBabalscy Mieczysławem Babalskim, warsztat serowo-chlebowy
z Anią i Piotrem Panter w Naturalnym Siedlisku, warsztat z psychologiem żywienia dr Małgorzatą
Konstancją Rębiałkowską-Stankiewicz oraz warsztat budżetowania, „zupa nic-gotowanie z niczego”
i kulinarny z profesjonalnym szefem kuchni, właścicielem Wojtas Entree – Restauracja Omega
Wojciechem Wojtasem. Finałem projektu będzie tytułowa brodnicka integracja kulinarno-kulturalna
podczas Pikniku Pokoleniowego, na którym uczestnicy projektu będą częstować gości swoimi
potrawami. Ponadto podczas wydarzenia będzie można wziąć udział w wielu warsztatach
organizowanych przez „Rozwiń Skrzydła Akademia Alternatywnego Rozwoju” Agnieszkę Gibas oraz
zakupić wyroby, biżuterię od Daria Tworzy, OhFoundation czy skonsultować się z Małgorzatą
Linowską, przedstawicielką firmy Mary Kay. Zespół Do Dna zagra koncert poezji śpiewanej, natomiast
tuż po zostanie wyświetlony film „Podróż na sto stóp” w ramach kina plenerowego. Wszystkie relacje
z warsztatów, spotkań oraz wydarzeń będziecie mogli znaleźć na stronie facebook naszej fundacji oraz fanpagu The Most.

Projektu sfinansowany jest z „Projekt pilotażowy dla mieszkańców Miasta Brodnicy 2” Nr
RPKP.11.01.00-04-0010/22 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne
na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020.