Szkolenie dotyczy omówienia przepisów gospodarczych, podatkowych, ZUS w zakresie tzw. tarczy antykryzysowej, które weszły w życie z dniem 1.04.2020

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

INFORMACJE TECHNICZNE

Szkolenie realizowane jest w formie online- webinar. Uczestnikom na dwa dni przed dniem szkolenia udostępniony drogą mailową zostanie link do webinaru. Szkolenie odbędzie się poprzez platformę clickmeeting.com

UWAGA

Zgłoszenia uczestników oraz wpłaty przyjmujemy do 06.04.2020. W dostarczonym do Państwa drogą mailową potwierdzeniu rejestracji znajdują się dane do wykonania przelewu – jest to jedyna dostępna forma płatności. Jeżeli do dnia 6 kwietnia 2020 r. należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informację otrzymają Państwo drogą mailową), w powyższej sytuacji niezwłocznie nastąpi zwrot środków na konto, z którego została wykonana opłata. W celu przyspieszenia procesu weryfikacji umożliwiamy Państwu dostarczenia potwierdzenia przelewu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres : [email protected]

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty elektronicznej) najpóźniej do dnia 06.04.2020. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Fundacja Przedsiębiorczości Synergia
ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica
e:mail: [email protected]
tel. +48 793 361 231